KONTAKT

line@kroppensveje.dk

Tlf: 53 54 02 54

Kroppens Veje

Stressklinikken City

Ny Adelgade 5, B, 2. th.

1104 København K.

INFORMATION

Om behandlingen

Betaling

Aflysning

FØLG

Kroppens Veje 

© 2018 by Kroppens Veje

BEHANDLING

Psykomotorisk Terapi

Stress & Udbrændthed

Stress kommer langsomt snigende. Den kommer til udtryk som forskellige kropslige og psykiske symptomer, men ofte overhøres disse. På et tidspunkt larmer kroppen så meget, at der er brug for professionel hjælp.

Behandlingens formål er at give dig kropslige og mentale redskaber til din hverdag. At du lærer din krops signaler at kende, og at du bliver bevidst om vigtigheden i at lytte til dem.

Angst & Depression

Både angst og depression er et udtryk for, at der er en ubalance i dit liv eller måden du lever det på.  Det kan komme til udtryk både kropsligt og psykisk. 

Formålet med behandlingen er at skabe balance i din krop, og give dig værktøjer til at håndtere dine udfordringer i hverdagen. Samtidigt indgår der et arbejde omkring dine værdier, dit værd og evnen til at omsætte dette til at træffe bevidste til- og fravalg. 

Smertetilstande

Med længerevarende eller kroniske smerter i dit liv, kan det medføre, at din funktionsevne, dit overskud og din livsgejst  nedsættes eller helt forsvinder.

Formålet med behandlingen er at skabe et rum med ro.

For smerterne, kravene og 

forventningerne.  Samtidigt arbejdes der med at (gen)finde kropslige ressourcer samt mentale redskaber til at håndtere smerterne.

 
 
 
 
 
 
Kræft

Kræftramt eller kræftfri.

Livet med kræft medfører meget andet end selve sygdommen. Kroppen kan føles fremmedgjort, og det kan være svært at bevare roen i en stressende hverdag med mange undersøgelser, opfølgninger osv.

Samtidgt kan din hverdag være plaget af smerter, nedsat bevægelighed, søvnløshed, bekymringer og angst.

Behandlingen er et smertefrit rum. Dit frirum. Her arbejder vi med at genfinde kropslige og mentale ressourcer.

Pårørende

Pårørende til en kræftramt eller en person med anden livstruende eller kronisk sygdom.

Som pårørende kan du være meget involveret i din kæres sygdom. For manges vedkommende overtager sygdommen langsomt også den pårørendes liv.

Det kan være svært at mærke egne behov, sige fra eller have et rum, hvor man kan tale ærligt om det, der fylder.

Behandlingen er et rum til at oparbejde evnen til at lytte til din egen krop, dine egne behov, samt at styrke dig i det hårde arbejde du er i som pårørende.

Sorg & Tab

Tabet af en nærtstående, en identitet eller en livsstil som ikke længere er mulig kan igangsætte en sorgproces.

Dette kan svække dit forsvar, dine ressourcer og din energi. Samtidigt kan kroppen reagere med en masse forskelligartede symptomer.

Under behandlingen styrkes du i at lytte til kroppen, finde ro samt finde balancen mellem bearbejdelse af sorgen og at finde ståsted, mod og lyst til det nye, der venter.