Samtale

Hver session starter med en samtale. Varigheden vil variere alt efter dine problematikker, din livssituation og dine ressourcer.

Samtalen har både til formål at undersøge og bearbejde oplevelser og reaktionsmønstre. Derudover har samtalen en informativ karakter i form af vidensdeling om kroppens fysiologi og de psykologiske mekanismer. Dette medfører en forståelse for, hvorfor kroppen reagerer, som den gør, samt giver dig bevidsthed om sammenhængen mellem kroppen og psyken. Dette giver dig nye handlemuligheder samt forståelse og accept af dig selv.

Øvelser

En session vil typisk også indeholde en øvelses-del, som er til for at give dig kropslige og mentale redskaber, der nemt kan inte-greres og hjælpe dig i din hverdag. Sådanne øvelser kan såvel udgøre øvelser for dit nærvær, åndedræt, personlig afgrænsning, energiopbygning, stabilitet mm.

Fælles for alle øvelser er, at de er med til at øge din bevidsthed om din egen krop, og hermed skal de ses som en øvelse i egen-omsorg. 

Behandling

Behandlingen har til formål at afbalancere dine spændingsmønstre og dit autonome nervesystem. At (gen)finde en kropslig og mental balance mellem på den ene side at være ”på”, tilgængelig, klar eller i beredskab, og på den anden side at være rolig, doven, sløv eller måske opgivende.

Ingen af modpolerne er sunde at opholde sig i over en længere periode af gangen. Derfor hjælper denne behandlingsform på at skabe balance og en vekselvirkning mellem de to ”tilstande”.

Gennem behandlingen får du kendskab til måder, hvorpå du selv aktivt kan påvirke dit nervesystem, så du kan genopbygge samt vedligeholde balancen mellem at være i aktivitet og ro. 

Behandling & Terapi

Find vejen hjem til dig selv

Psykomotorisk Terapi er en behandlingsform, der består af samtale øvelser og blid kropsterapi.